Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada Muzejního spolku 2014

Valná hromada Muzejního spolku se konala dne 13. března 2013
v malém sále Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. 

1. Valná hromada projednala a schválila :

a.      Zprávu o činnosti za rok 2013

b.      Zprávu o hospodaření za rok 2013

c.      Návrh činnosti na rok 2014

d.      Návrh rozpočtu na rok 2014

e.      Výši členských příspěvků na rok 2014, a to pro studenty
a důchodce ve výši 100 Kč, pro ostatní ve výši 200 Kč

2. Valná hromada zvolila:

a. Františka Korvase předsedou Muzejního spolku Vyškov a členem výboru MSV;

b. Roberta Bílka, Jaroslava Budíka, Jindřicha Holíčka a Radka Mikulku za členy výboru Muzejního spolku Vyškov;

c. Vladislava Rašku revizorem MSV.

3. Valná hromada pověřuje výborza zajištěním úkolů, souvisejících
s realizací projektu, na který obdržel MSV dotaci města Vyškova. 

4. Valná hromada souhlasí v návaznosti na nový Občanský zákoník
s převedením sídla MSV na adresu J.Budíka Květná 2, 682 01 Vyškov a příslušné doklady předat do veřejného rejstříku.

5. Valná hromada ukládá výboru připravit pro valnou hromadu 2015 případnou změnu stanov tak, aby byly v souladu s novým Občanským zákoníkem a k předložení a zápisu do veřejného rejstříku.

6. Valná hromada pověřuje výbor OS připravit na základě diskutovaných námětů doplnění plánu činnosti a rozpočtu na rok 2014.

7. Valná hromada stanovila za ověřovatele zápisu F.Korvase
a R.Bílka.

 

Ve Vyškově dne 13.3.2014
Za správnost: F.Korvas
                        R. Bílek 
                                               (fota z valné hromady viz níže)           

 

 

Náhledy fotografií ze složky Valná hromada Muzejního spolku 2014