Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALNÁ HROMADA SE KONÁ 5.5. 2015 v 17,00 hod.

Valná hromada Muzejního spolku
se koná v úterý 5. května 2015 v 17,00 hod.
v knihovně Karla Dvořáčka.
Podrobněji viz níže 

 

 

P O Z V Á N K A

Výbor občanského sdružení Muzejní spolek Vyškov Vás zve na

VALNOU HROMADU,

která se koná v úterý 5. května 2015 v 17,00 hod.

v Knihovně K.Dvořáčka


Program :

1) Zpráva o činnosti v roce 2014

2) Zpráva o hospodaření za rok 2014

3) Návrh činnosti pro rok 2015

4) Návrh rozpočtu pro rok 2015

5) Různé a diskuse

                                                PhDr. František Korvas

                                                předseda Muzejního spolku Vyškov

Pokud jste tak již neučinili, prosím o uhrazení příspěvku na rok 2015 v obvyklé výši - studenti a důchodci 100,- Kč, ostatní 200 Kč,
a to buď na valné hromadě nebo elektronicky
na účet 
249542171/0300.