Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstava "Vyškovsko a Velká Morava"

Muzejní spolek Vyškov ve spolupráci s Muzeem Vyškovska, Ústavem archeologické památkové péče Brno, Městem Vyškovem a Jihomoravským krajem se významně podílel na reprezentační výstavě "Vyškovsko a Velká Morava - Život na velkomoravské vesnici ve světle archeologických nálezů", která byla slavnostně zahájena vernisáží 1. února 2013 ve velkém výstavním sále Muzea Vyškovska. Výstava se koná u příležitosti 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu. Na úvod vernisáže promluvili jeden z "duchovních otců" výstavy PaedDr. Ivan Pokorný a ředitelka Muzea Vyškovska Mgr. Monika Pelinková. Poté provedla přítomné celou výstavou hlavní autorka scénáře Mgr. Blanka Mikulková, odborná pracovnice Ústavu archeologické památkové péče Brno a zároveň členka Muzejního spolku Vyškov. O hudební doporovod vernisáže se postaralo Malé Hudební Družení Rousínov, které předvedlo několik dobových skladeb připomínajících atmosféru raného středověku.
Úspěšná výstava, která patřila mezi hlavní historicky a vlastivědně zaměřené akce letošní sezóny, trvala do 28. dubna. Zhlédlo ji více než 1000 návštěvníků. 

Na výstavě se podíleli

Autoři:
Mgr. Blanka Mikulková
Mgr. David Parma
PhDr. Radek Mikulka

Archeologické a antropologické nálezy zapůjčily tyto
instituce:
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Rekonstrukci velkomoravské vesnice provedli:

Fotografickou dokumentaci zapůjčili:
PhDr., RNDr. Jana Langová – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
PhDr. Lumír Poláček, CSc. – Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i

Poděkování za finanční podporu této výstavy:
Město Vyškov
Muzejní spolek Vyškov

Zvláštní poděkování:
PaedDr. Ivanu Pokornému
MUDr. Karlu Florykovi
Ing. arch. Ivo Boháčovi

1.jpg

 

Kompletní fotopříloha viz níže!

.