Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozapomenutý grafický list s drnovickým kostelem

Při nedávném pobytu v hlavním městě jsem jako tradičně navštívil Antikvariát Karla Křenka na Národní třídě. Při nesmírně příjemném procházení bohatým výběrem grafických listů jsem narazil na pozoruhodný dřevoryt s motivem povědomé sakrální stavby. Šlo o barevný dřevoryt zachycující kostel
sv. Vavřince v Drnovicích
. Signatura i typický styl grafické práce prozrazovaly, že autorem je Jaroslav Votruba.

Jaroslav Votruba, Drnovický kostel, barevný dřavoryt
Kostel sv. Vavřince v Drnovicích 

Drnoviceký farní kostel sv. Vavřince, tato půvabná architektonická dominanta širokého okolí obce ležící 4 km západně od Vyškova, "stojí na místě staršího kostela, který byl po požáru v roce 1652 stržen. původně raně barokní stavba z druhé poloviny 17. století byla doplněna přestavbami v první polovině 18. století. Pod kostelem se nachází hrobka Mundyů. U paty věže stojí barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1738 a sv. Floriána z roku 1755, kutlurní památky chráněné státem".1
Nyní několik slov o autorovi dřevorytu. Jaroslav Votruba (*10.4.1889 , +21.7.1971) rodák z Uhříněvsi, strávil dětství v regionu v sousedství Prahy (školu vychodil v Radotíně), ale v roce 1908 již nalezneme jeho jméno
v seznamech maturantů prostějovského gymnázia. Výtvarně nadaný mládenec pokračoval ve studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde dostal vynikající školení u Jakuba Schikanedera a Jana Preislera. Poté následovala karéra středšokolského učitele kreslení, postupně v Olomouci,
v Brně a Prostějově. Kromě regionů Hané a Brněnska se stalo jeho obrovskou láskou Slovensko, kam trvale přesídlil v roce 1919 - žil převážně
v Bratislavě a v Novém Smokovci. Byl členem Umělecké besedy slovenské, později Spolku slovenských umělců. Kromě toho vynikl jako jeden
z organizátorů slovenského výtvarného života mezi válkami a taktéž česko-slovenského sbližování. Byl především krajinářem - oblíbenými technikami byly tempera a později olej (celkem 28 individuálních výstav). Jeho grafická tvorba se váže zejména k jeho pobytu na Moravě (cykly Haná - 1917, Prostějov - 1918, Z hanáckých měst - 1919, Rok - 1923, Malá Haná - 1928). V soupise jeho díla najdeme i 74 ex libris. Jaroslav Votruba zemřel
v Kežmarku, jeho hrob se nachází na Javorině ve Vysokých Tatrách.

votruba_drnovice-----kopie.jpg

           
Signatura Jaroslava Votruby

Zmíněný grafický list s drnovickým kostelem vznikl v roce 1940, kdy se už Votruba grafické tvorbě intenzivně nevěnoval. Tehdy se na něj obrátili činovníci
Spolku výtvarných umělců moravskoslezských Aleš v Brně, aby vytvořil prémii pro členy spolku, který vznikl v roce 1919 pod názvem Klub výtvarných umělců Aleš transformací dosavadního Klubu přátel umění (sloučením s brněnskou Skupinou výtvarných umělců v roce 1939 pak vznikl subjekt s názvem Spolek výtvarných umělců moravskoslezských Aleš
v Brně). Jaroslav Votruba souhlasil a tak vzniklo zajímavé, dnes již pozapomenuté výtvarné dílko, které zachycuje jedno z půvabných míst našeho regionu.  

http://www.oudrnovice.cz/nase-obec/za-zminku-v-obci-a-okoli-stoji/


Radek Mikulka

 

 

Náhledy fotografií ze složky Jaroslav Votruba, Kostel v Drnovicích