Jdi na obsah Jdi na menu
 


Publikace, na jejichž vydání se podílel Muzejní spolek

Radek Mikulka: Nebeský jezdec měsíčních nocí. Pilot Leo Anderle (2016), 47 stran, ISBN 978-80-905171-3-4

Drobná publikace rekapitulující vojenskou a leteckou kariéru slavného válečného pilota, vyškovského rodáka. Nově jsou poodkryty některé momenty z jeho osobního života ve Velké Británii. Vydáno u příležitosti obnovení symbolického hrobu Lea Anderleho na vyškovském městském hřbitově.
big_nebesky-jezdec-mesicnich-noci-lrm-310034.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________
 

Sborník příspěvků z 46. konference vlastivědných kroužků ve Vyškově 26. září 2015 (2015), 64 stran, ISBN 978-80905171-2-7
Z obsahu vyjímáme:
-Příspěvek k problematice počátků Vyškova jako posádkového města v meziválečném období (R. Mikulka)
-Nálezy ostatků německých vojáků na Vyškovsku (B. Mikulková)
-Stále živý odkaz slavkovské bitvy v umění a místních tradicích - druhý život války z roku 1805 (D. Uhlíř)
-K triviálnímu školství na Vyškovsku před tereziánskými reformami (P. Hlaváček)
-Bratrstvo Nanebevzetí Panny Marie. K méně známým otázkám dějin Vyškova (V. Maňas) 

-Městský hřbitov ve Vyškově (J. Lelek)
-Kroniky a jejich kronikáři (R. Bílek)
Vyškovsko literární (V. Raška)                            sbornik1.jpg

____________________________________________________________________

Markéta Palowska, Zdeněk Fišer: František Jordán (1936–2007); muzejník, historik, člověk (2011)
203 stran, ISBN 978-80-7275-092-4
Publikace autorů Markéty Palowské a Zdeňka Fišera vyšla u příležitosti nedožitých 75. narozenin PhDr. Františka Jordána, dlouholetého ředitele Muzea Vyškovska ve Vyškově, výborného znalce historie našeho regionu. První část publikace věnovali autoři životu a dílu tohoto významného badatele, zatímco druhou část ponechali vzpomínkám jeho kolegů a přátel.  Knihu vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci s Muzejním spolkem ve Vyškově, Akademickou společností Aloise Musila v Praze, Muzeem Vyškovska a Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově.                                            jordan.jpg    
__________________________________________________________________________

Vladislav Raška: 110 let veřejné knihovny ve Vyškově (2006)
Vyšlo jako 98. číslo Zpráv Muzea Vyškovska, 94 stran, ISBN 80-85063-04-2
pc210231.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

Miloš Drápal: Život a dílo Prof. Dr. Aloise Musila (2005)
67 stran + 9 stran fotopříloh
pc210234.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

Alois Kleveta: O bitvě tří císařů u Slavkova roku 1805 (2005)
11 stran, 500 ks česky, 200 ks anglicky, 100 ks německy, 100 ks francouzsky, 100 ks rusky.
pc210233.jpg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__________________________________________________________________________ 

Literární odkaz Karla Dvořáčka (2005)
Sborník z konference z 60. výročí úmrtí spisovatele Karla Dvořáčka konané 6. října 2005 v Knihovně Karla Dvořáčka. Vyšlo jako 94. číslo Zpráv Muzea Vyškovska.
Obsah:
Vladislav Raška: Úvodní slovo ke konferenci; Jiří Svoboda: Epilog života a díla Karla Dvořáčka; Štěpán Vlašín: Dvořáčkovy životní osudy a rozbor románu Pole kráčí do hor; Ladislav Soldán: Renesance víry v člověka skrze víru v Boha; Radek Mikulka: Bolestná cesta k "Tichému domu" - Karel Dvořáček v protinacistickém odboji; Vojtěch Kurka: Vzpomínka na Karla Dvořáčka; Alois Dvořáček: Vzpomínky na otce; Bibliografie Karla Dvořáčka; Příloha - Dopis Ludvíka Vaculíka.
pc210232.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

110 let muzejní práce na Vyškovsku 1893-2004 (2004)
ISBN  8025440567, 9788025440568, 92 stran 
Obsah:
Zuzana Baarová: Příspěvek k problematice vzájemných vztahů horákovské a platěnické kultury v prostoru Vyškovské brány; Roman Doušek: Napis tyto slova netopejřavou krvi; Jan O. Eliáš: Nástin historického, architektonického a historicko-urbanistického vývoje vyškovského náměstí ve světle stavbně historického průzkumu sídelního útvaru; Zdena Jeřábková: Kaple sv. Anny ve Vyškově; Renata Kotulánová: Úmrtnost obyvatelstva ve Vyškově v letech 1785-1834; Martin Rája: Vlastivědný pracovník a muzejník Jan Kupka; Jiří Setinský: Z hospodaření obecních samospráv na Bučovicku na konci 19. století a začátku 20. století; Tomáš Zeman: Poznámky k postavení Vyškovska v době římské;
sbornik-110-let-muzejni-prace-na-vyskovsku-1893-2003.jpg             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________

Zprávy Muzea Vyškovska, č. 91 - 98
(2004-2006)

pc210230.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__________________________________________________________________________ 

Renata Kotulánová: Proměny Vyškovského náměstí (2007)
ISBN  025440559, 9788025440551, 19 stran 
kopie---promeny-vyskovskeho-namesti.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

Malý průvodce vyškovským hřbitovem. Hroby významných osobností (2012)
Spolupráce na textu: Jiří Lelek, Radek Mikulka, 14 stran
borz_hrbitov.jpg