Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letec Vladimír Wildmann

   32b_por.vladimir-wildmann-26.2.1922.jpgVladimír Wildmann se narodil 28. října 1903 ve Vyškově. Po studiu na českém státním gymnáziu ve Vyškově (1914-1922), ukončeném maturitou, absolvoval dva ročníky Vojenské akademie v Hranicích s prospěchem velmi dobrým.
   22. září 1922 nastoupil činnou službu v československé armádě
u 24. pěšího pluku v rámci hranické akademie, dne 9. 8. 1923 byl povýšen do hodnosti desátníka. 
   K 15. srpnu 1924 byl přemístěn, již v hodnosti poručíka, k 5. hraničářskému praporu a 25. září 1924 jej pak převeleli ke 2. leteckému pluku do Olomouce, odkud byl 8.ledna 1925 poslán do X. pozorovatelského kurzu v Chebu, který absolvoval s prospěchem velmi dobrým. Vykonal zde celkem 15 cvičných letů, z toho tři „dělostřelecké“, dva „fotografické“, dva „pěchotní a zvědné“, dva „cvičné při střelbě z letounů“ a šest „jiných“. Velitelem kurzu byl hodnocen takto: „V letadle klidný, potřebuje další praktickou průpravu.“
   K roku 1925 jsou v jeho kvalifikační listině připsány záznamy, že Vladimír Wildmann je „svobodný a nemajetný“ a jeho znalost německého jazyka je dostatečná „ve slově a písmě“. Dne 22. 6. 1925 se mladý letec prezentuje u 3. leteckého pluku v Nitře, kde je zařazen k jeho 8. letce.
   Ve středu dne 3. února 1926 v 15, 55 hodin došlo k tragédii, při níž Wildmann zahynul v Prostějově v troskách letounu Aero A-12 během přeletu z Nitry do Olomouce. Posádka byla dvoučlenná – vyškovský rodák jakožto letec-pozorovatel zastával funkci velitele letounu; dalším členem byl pilot četař Hubert Vlček, jenž z havárie vyvázl se zraněním. Podle jeho svědectví se letoun dostal za Uherským Hradištěm do husté mlhy, takže Wildmann pilotovi rozkázal dostat se pod mraky. Pak uviděli pod sebou město, aniž by tušili, že jde o Prostějov. Pilot přidal plyn, ale ztratil kontrolu nad letounem, který se zřítil do města, přičemž narazil do kostelní věže a dopadl na obytný dům. Dobové zprávy spatřovaly příčinu tragédie právě v chybě velitele-pozorovatele, způsobené jeho nedostatečnou zkušeností.         
   Vyškovský kronikář Vojtěch Procházka zachytil tragickou událost takto: „3. února v mlze zbloudilo letadlo 3. leteckého pluku v Nitře, letící do Olomouce, zaletělo nad Prostějov a po marném pokusu o přistání narazilo na věž kostelní, zřítilo se na dům blíže kostela. V troskách nalezena mrtvola vyškovského rodáka a bývalého žáka i maturanta vyškovského gymnasia Vladimíra Wildmanna, poručíka 3. leteckého pluku v Nitře, jehož otec Constantin Wildmann působil jako řídící učitel na obecné škole vyškovské po dlouhá léta. Pohřeb nešťastného letce, ve Vyškově první, byl provázen hukotem motoru letadla, které na rakev na hřbitově shodilo věnec. Zdrcení rodiče a sourozenci byli zahrnuti projevy účasti a soustrasti."        
                                                                                                                                                                                                                                                  Radek Mikulka

(za heuristickou činnost patří poděkování členu výboru Muzejního spolku Vyškov Mgr. Robertu Bílkovi)

Prameny:
Vojenský ústřední archiv Praha – Kvalifikační listina Vladimíra Wildmanna
Státní okresní archiv ve Vyškově se sídlem ve Slavkově u Brna – AMV II 1850-1949, Pamětní kniha města Vyškova 1926-1945
Osobní archiv Vladimíra Oppelta
 

img041.jpg32a_hrobka-letce-por.vladimira-wildmanna-na-vyskovskem-hrbitove--1926-.jpg
Hrob Vladimíra Wildmanna
v roce 1930                                 Tentýž hrob před rekonstrukcí v říjnu 2014